focus-img1
focus-img10
focus-img9
focus-img5
focus-img6
focus-img7
focus-img3
focus-img8
focus-img2
focus-img4
Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Opširnije
IMMUNO TOX

IMMUNO TOX

Immuno TOX je ekasan adsorbent mikotoksina širokog spektra za primenu u stocnoj hrani ili sirovinama.

Opširnije
Fumagri OPP

Fumagri OPP

Fumagri OPP je sredstvo za dezinfekciju uzgojnih prostora (farme) i opreme, kao i dezinfekciju prostora za preradu, pripremu, skladištenje i transport hrane za životinje.

Opširnije
Pigger cream

Pigger cream

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod.

Opširnije
Entegard

Entegard

Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Opširnije
YoghurLac

YoghurLac

YoghurLac je ukusan, visokoenergetski i zakiseljen praškast proizvod za prasad, koji postaje gust kao jogurt kada se pomeša sa vodom.

Opširnije
YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro se može koristiti 3 dana u drugoj nedelji nakon rođenja prasadi da dopuni prvu injekciju gvožđa.

Opširnije
Cabanin® CSD

Cabanin® CSD

Cabanin CSD se može koristiti kao efikasna antioksidativna zamena iznad standardnog minimalnog zahteva za vitaminom E i može poboljšati stopu konverzije i brzinu konverzije u višu stopu primene.

Opširnije
LEVUCELL

LEVUCELL SC

Soj Saccharomices cerevisiae CNCM I-1077 je izabran od hiljada sojeva kvasaca zbog njegove sposobnosti da optimizuje funkciju buraga kod preživara i funkciju slepog creva kod konja.

Opširnije
ALKOSELR397

ALKOSELR397

ALKOSELR397 je proizvod specifičnog inaktiviranog celog kvasca (Saccharomices cerevisiae NCIC R397) koji sadrži povišene nivoe organskog selena (min. 98%).

Opširnije
AGRIMOS

AGRIMOS

AGRIMOS je sastojak hrane proizveden od visokokvalitetnog ćelijskog zida kvasca Saccharomices cerevisiae.

Opširnije
BACTOCELL

BACTOCELL

BACTOCELL je dodatak hrani na bazi žive bakterije mlečne kiseline (Pediococcus acidilactici MA 18 / 5M).

Opširnije
AVIGUARD

AVIGUARD

AVIGUARD je jedinstvena prirodna mikrobiota za ptičje vrste. Sastoji se od normalnih crevnih bakterija iz zdravih odraslih pilića bez specifičnih patogena (SPF).

Opširnije
PREV NEXT

Veterinarski i stočarski pribor

Veterinarski i stočarski pribor

Veterinarski pribor, oprema za živinarstvo, oprema za svinjogojstvo, oprema za govedarstvo, kao i ovčarstvo i kozarstvo.

Ponuda

Antimikrobni proizvodi

Antimikrobni proizvodi

Eliminišu bakterije iz sirovina i gotove stočne hrane. Neki od antimikrobih proizvoda mogu se koristiti i za dezinfekciju delova pogona.

Ponuda

Antioksidansi

Antioksidansi

Proizvodi za sprečavanje kvarenja sirovine i gotove stočne hrane, kao i za zaštitu vitamina u premiksima.

Ponuda

Arome za stočnu hranu

Arome za krmne smjese

Prirodno-identične arome razvijene za upotpunjavanje stočne hrane kako bi se osigurala jestivost i najprivlačniji mogući miris.

Ponuda

Čišćenje i dezinfekcija

Čišćenje i dezinfekcija

Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju sastava za napajanje i proizvodnih pogona u fabrikama stočne hrane.

Ponuda

Dodaci za silažu i konzervisanje

Dodaci za silažu i konzerviranje

Hemijski i biološki dodaci za očuvanje stabilnosti silaže i ubrzavanje fermentacije, kao i za konzerviranje nusproizvoda.

Ponuda

Inaktivatori mikotoksina

Inaktivatori mikotoksina

Vežu na sebe mikotoksine u probavnom sastavu životinje, inaktiviraju ih i sprečavaju njihovu apsorpciju u telo životinje.

Ponuda

Mlečne zamene

Mliječne zamjenice

Posebna tehnologija koju Sloten koristi u proizvodnji osigurava odličnu probavu i značajno smanjuje pojavu proliva.

Ponuda

Promotori rasta i probiotici

Promotori rasta i probiotici

Podstiču uzimanje hrane, povećavaju iskorišćenje hrane i dnevni prirast, stabilišu crevnu floru i poboljšavaju zdravstveni status.

Ponuda

Veziva za peletiranje

Veziva za peletiranje

Veziva za peletiranje koja ne zahtevaju posebne procedure primene i omogućavaju uštedu jer zauzimaju manji udeo u smesi.

Ponuda

Vitamini, minerali i enzimi

Vitamini, minerali i enzimi

Povećavaju probavu i iskorišćenost hrane, omogućavaju uštedu na troškovima smese i veći prirast, pa samim tim poboljšavaju opšte stanje.

Ponuda

Zakiseljivači - Org. kiseline

Zakiseljivači - Org. kiseline

Zakiseljivači - organske kiseline koriste se u stočnoj hrani kao inhibitor rasta mikroorganizama (Salmonela, E.coli).

Ponuda

Zaštićena energija i proteini

Zaštićena energija i proteini

Megalac - proizvod s najvećom čistom laktacijskom energijom od svih zaštićenih masti na tržištu. Megapro - najveći apsolutan odnos…

Ponuda
Bio Pharm Vet
Sloten
LCB Food Safety
Liprovit
Liprovit
Liprovit
Liprovit