focus-img1
focus-img10
focus-img9
focus-img5
focus-img6
focus-img7
focus-img3
focus-img8
focus-img2
focus-img4
Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Opširnije
IMMUNO TOX

IMMUNO TOX

Immuno TOX je ekasan adsorbent mikotoksina širokog spektra za primenu u stocnoj hrani ili sirovinama.

Opširnije
Fumagri OPP

Fumagri OPP

Fumagri OPP je sredstvo za dezinfekciju uzgojnih prostora (farme) i opreme, kao i dezinfekciju prostora za preradu, pripremu, skladištenje i transport hrane za životinje.

Opširnije
Pigger cream

Pigger cream

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod.

Opširnije
Entegard

Entegard

Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Opširnije
YoghurLac

YoghurLac

YoghurLac je ukusan, visokoenergetski i zakiseljen praškast proizvod za prasad, koji postaje gust kao jogurt kada se pomeša sa vodom.

Opširnije
YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro se može koristiti 3 dana u drugoj nedelji nakon rođenja prasadi da dopuni prvu injekciju gvožđa.

Opširnije
Cabanin® CSD

Cabanin® CSD

Cabanin CSD se može koristiti kao efikasna antioksidativna zamena iznad standardnog minimalnog zahteva za vitaminom E i može poboljšati stopu konverzije i brzinu konverzije u višu stopu primene.

Opširnije
LEVUCELL

LEVUCELL SC

Soj Saccharomices cerevisiae CNCM I-1077 je izabran od hiljada sojeva kvasaca zbog njegove sposobnosti da optimizuje funkciju buraga kod preživara i funkciju slepog creva kod konja.

Opširnije
ALKOSELR397

ALKOSELR397

ALKOSELR397 je proizvod specifičnog inaktiviranog celog kvasca (Saccharomices cerevisiae NCIC R397) koji sadrži povišene nivoe organskog selena (min. 98%).

Opširnije
AGRIMOS

AGRIMOS

AGRIMOS je sastojak hrane proizveden od visokokvalitetnog ćelijskog zida kvasca Saccharomices cerevisiae.

Opširnije
BACTOCELL

BACTOCELL

BACTOCELL je dodatak hrani na bazi žive bakterije mlečne kiseline (Pediococcus acidilactici MA 18 / 5M).

Opširnije
AVIGUARD

AVIGUARD

AVIGUARD je jedinstvena prirodna mikrobiota za ptičje vrste. Sastoji se od normalnih crevnih bakterija iz zdravih odraslih pilića bez specifičnih patogena (SPF).

Opširnije
PREV NEXT

IMMUNO TOX

Dodatak stočnoj hrani

IMMUNO TOX je efikasan adsorbent mikotoksina širokog spektra delovanja za primenu u stočnoj hrani ili sirovinama za stočnu hranu.
Radi se o proizvodu, sa kvalitetnim sirovinama, potekao kao ideja da se napravi
domaći proizvod, efikasan i kvalitetan, ali cenovno konkurentan sličnim stranim proizvodima.

SASTAV:

Bentonit, zeolit, diatomejska zemlja, precipitiran i osušen kvasac (MOS), organska kiselina, antioksidant.

PREPORUČENE DOZE:

Zavisi od kontaminacije 1-2 kg po toni hrane ili sirovina za sve vrste životinja

ROK TRAJANJA:

12 meseci od datuma proizvodnje, ako se čuva na suvom, hladnom i provetrenom mestu.

PROIZVOĐAČ:

Za “MFeed” doo Beograd, “MAKROPROGRES” Krnješevci

NIJE ZA LJUDSKU UPOTREBU
NETO: 10 kg

Kontaminacija biljnih kultura mikotoksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane.
Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mešavina adsorbentnih agenasa je jasno indikovana. Immuno Tox® je jedna takva mešavina. Svaki agens uspešno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod adsorbuje toksične supstance svojom adsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine Immuno Tox® ne prouzrokuju de-adsorpciju.
Prevencija bolja od lečenja!

Zbog toga se preporučuje da se ImmunoTox® koristi u prisustvu:

• Vidljivo plesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kada je kontaminacija u punom zamahu
• Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
• Problema unosa hrane.
Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u
proizvodnji mleka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

Korišcenje Immuno Tox® se preporučuje:

• Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, toksične materije, mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
• Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
• Immuno Tox® adsorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
• Immuno Tox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
• Immuno Tox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflatoxin, Ochratoxin i drugih.

 

Bio Pharm Vet
Sloten
LCB Food Safety
Liprovit
Liprovit
Liprovit
Liprovit