focus-img1
focus-img10
focus-img9
focus-img5
focus-img6
focus-img7
focus-img3
focus-img8
focus-img2
focus-img4
Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Opširnije
IMMUNO TOX

IMMUNO TOX

Immuno TOX je ekasan adsorbent mikotoksina širokog spektra za primenu u stocnoj hrani ili sirovinama.

Opširnije
Fumagri OPP

Fumagri OPP

Fumagri OPP je sredstvo za dezinfekciju uzgojnih prostora (farme) i opreme, kao i dezinfekciju prostora za preradu, pripremu, skladištenje i transport hrane za životinje.

Opširnije
Pigger cream

Pigger cream

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod.

Opširnije
Entegard

Entegard

Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Opširnije
YoghurLac

YoghurLac

YoghurLac je ukusan, visokoenergetski i zakiseljen praškast proizvod za prasad, koji postaje gust kao jogurt kada se pomeša sa vodom.

Opširnije
YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro se može koristiti 3 dana u drugoj nedelji nakon rođenja prasadi da dopuni prvu injekciju gvožđa.

Opširnije
Cabanin® CSD

Cabanin® CSD

Cabanin CSD se može koristiti kao efikasna antioksidativna zamena iznad standardnog minimalnog zahteva za vitaminom E i može poboljšati stopu konverzije i brzinu konverzije u višu stopu primene.

Opširnije
LEVUCELL

LEVUCELL SC

Soj Saccharomices cerevisiae CNCM I-1077 je izabran od hiljada sojeva kvasaca zbog njegove sposobnosti da optimizuje funkciju buraga kod preživara i funkciju slepog creva kod konja.

Opširnije
ALKOSELR397

ALKOSELR397

ALKOSELR397 je proizvod specifičnog inaktiviranog celog kvasca (Saccharomices cerevisiae NCIC R397) koji sadrži povišene nivoe organskog selena (min. 98%).

Opširnije
AGRIMOS

AGRIMOS

AGRIMOS je sastojak hrane proizveden od visokokvalitetnog ćelijskog zida kvasca Saccharomices cerevisiae.

Opširnije
BACTOCELL

BACTOCELL

BACTOCELL je dodatak hrani na bazi žive bakterije mlečne kiseline (Pediococcus acidilactici MA 18 / 5M).

Opširnije
AVIGUARD

AVIGUARD

AVIGUARD je jedinstvena prirodna mikrobiota za ptičje vrste. Sastoji se od normalnih crevnih bakterija iz zdravih odraslih pilića bez specifičnih patogena (SPF).

Opširnije
PREV NEXT

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Nuklospray Yogurt se nudi prasadima od prvog dana života do jedne nedelje pre odbića, 2 puta dnevno. Pored povećanog prirasta, Nuklospray Yoghurtom se takođe obezbeđuje i bolje zdravlje životinja, sprečava negativni energetski bilans i hipoglikemija. Specijalni sastav Nuklospray Yoghurta podstiče konzumiranje hrane i takođe stimuliše razvijanje probavnog sistema.

Prednosti korišćenja mlečne zamene za prasad Nuklospray Yoghurt

• Poboljšava unos hrane pre odbića, > 500 grama konzumirane suve materije
• Smanjenje mortaliteta 2 – 4 %
• Obezbeđuje veći prirast tokom celog tova
• Lakši prelazak na suvu hranu
• Prasad pre izlazi iz tova

Najčešća pitanja o mlečnoj zameni za prasad Nuklospray Yoghurt

Zašto koristiti mlečnu zamenu za prasad Nuklospray Yoghurt?
• Sprečava rane gubitke, smanjuje uginuće prasadi
• Povećava težinu prasadi pre odbića
• Povećava masu prasadi u vreme odbića
• Odbija više prasadi od krmače ranije
• Prevencija protiv mešanih infekcija unutar legla
• Smanjuje rizike od pojave infekcija
• Primenom Nuklospray Yoghurta dobijamo ujednačenu prasad
• Lakši prelazak sa sisanja na suvu hranu
• Povećava unos hrane u vreme odbića

Kada započeti primenu Yoghurta?
Prasad treba da posisa kolostrum u prvih 12 sati života, a nakon toga im počinjemo nuditi Nuklospray Yoghurt. Iskorišćavamo radoznalost prasadi jer prasad otkriva vlastitu okolinu u prvim satima života. Oni će tako zapamtiti gde im je dostupna hrana i vratiti se kad god ogladne.

Koliko dugo mogu hraniti prasad s mlečnom zamenom Nuklospray Yoghurt?
Zavisi od cilja, Nuklospray Yoghurt se daje od prvog dana života do odbića da bi se maksimalno povećala težina prasadi ili od 1.-14. dana kako bi se smanjio mortalitet prasadi.

Koliko mi Nuklospray Yoghurta treba po leglu?
Zavisi od veličine legla, proizvodnja mleka same krmače i dužina trajanja korišćenja količina varira od 3 – 8 kg po leglu.

Koliko vremena se troši na hranjenje legla?
Ako se daje svakodnevno, potrebno je 10 minuta po leglu.

Koliko puta dnevno treba da umešam mlečnu zamenu?
Prasad je potrebno hraniti dva puta dnevno (ujutro i uveče).

Mogu li početi da hranim mlečnom zamenom trećeg ili četvrtog dana života?
Da, ali koristan efekat će se umanjiti jer su prva 4 dana ključna za preživljavanje i postavljanje kvalitetnih temelja za dalji razvoj prasadi.

Koliko dugo je jednom umešana mlečna zamena Nuklospray Yoghurt upotrebljiva?
Pod normalnim uslovima jednom umešana mlečna zamena Nuklospray Yoghurt je stabilna 24 sata.

Kako koristiti mlečnu zamenu Nuklospray Yoghurt?
Preporučljiva doza je 1kg praha na 2,5 – 3 litre vode zagrejane na 40-45 C°. Yoghurt se može promešati sa mešalicom u kanti ili s automatskom opremom za mešanje.

Kakva posuda je pogodna za korišćenje NuklospraycYoghurta?
Čista, svetla, okrugla posuda je najpogodnija za prasad.

Gde da postavim posudu s mlečnom zamenom?
Posudu u kojoj je mlečna zamena treba postaviti što bliže glavi krmače s tim da treba paziti da krmača ne može dohvatiti tu posudu. Nakon sisanja krmača podstiče prasad da jede.

Da li moram čistiti tu posudu?
Posudu je potrebno čistiti jedino ako je zagađena s fecesom ili nekom drugom prljavštinom. U normalnim okolnostima prasad će sama očistiti posudu svaki dan.

Da li se jednom umešani Nuklospray Yoghurt može pokvariti?
Opšti savet je hraniti prasad mlečnom zamenom što češće, ali sadržaj posude mora se isprazniti u roku od 24h. Čišćenje posuda nije neophodno; količina mleka mora biti prilagođena količini dnevnog unosa mleka, tako da je oni poližu kada pojedu svoju dnevnu količinu.

Da li mlečna zamena privlači muve?
Nuklospray Yoghurt sadrži kiseline koje ne privlače muhe i ne sadrži nikakve zaslađivače koji bi privlačili muve.

Koliki su troškovi korišćenja mlečne zamene po prasetu?
Zavisno od trajanja korišćenja mlečne zamene Nuklospray Yoghurt i količini mleka same krmače, troškovi se kreću od 90 do 270 din po prasetu za korišćenje u trajanju od 14 – 28 dana.

Pogledajte video

sloten

Bio Pharm Vet
Sloten
LCB Food Safety
Liprovit
Liprovit
Liprovit
Liprovit