focus-img1
focus-img10
focus-img9
focus-img5
focus-img6
focus-img7
focus-img3
focus-img8
focus-img2
focus-img4
Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Opširnije
IMMUNO TOX

IMMUNO TOX

Immuno TOX je ekasan adsorbent mikotoksina širokog spektra za primenu u stocnoj hrani ili sirovinama.

Opširnije
Fumagri OPP

Fumagri OPP

Fumagri OPP je sredstvo za dezinfekciju uzgojnih prostora (farme) i opreme, kao i dezinfekciju prostora za preradu, pripremu, skladištenje i transport hrane za životinje.

Opširnije
Pigger cream

Pigger cream

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod.

Opširnije
Entegard

Entegard

Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Opširnije
YoghurLac

YoghurLac

YoghurLac je ukusan, visokoenergetski i zakiseljen praškast proizvod za prasad, koji postaje gust kao jogurt kada se pomeša sa vodom.

Opširnije
YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro se može koristiti 3 dana u drugoj nedelji nakon rođenja prasadi da dopuni prvu injekciju gvožđa.

Opširnije
Cabanin® CSD

Cabanin® CSD

Cabanin CSD se može koristiti kao efikasna antioksidativna zamena iznad standardnog minimalnog zahteva za vitaminom E i može poboljšati stopu konverzije i brzinu konverzije u višu stopu primene.

Opširnije
LEVUCELL

LEVUCELL SC

Soj Saccharomices cerevisiae CNCM I-1077 je izabran od hiljada sojeva kvasaca zbog njegove sposobnosti da optimizuje funkciju buraga kod preživara i funkciju slepog creva kod konja.

Opširnije
ALKOSELR397

ALKOSELR397

ALKOSELR397 je proizvod specifičnog inaktiviranog celog kvasca (Saccharomices cerevisiae NCIC R397) koji sadrži povišene nivoe organskog selena (min. 98%).

Opširnije
AGRIMOS

AGRIMOS

AGRIMOS je sastojak hrane proizveden od visokokvalitetnog ćelijskog zida kvasca Saccharomices cerevisiae.

Opširnije
BACTOCELL

BACTOCELL

BACTOCELL je dodatak hrani na bazi žive bakterije mlečne kiseline (Pediococcus acidilactici MA 18 / 5M).

Opširnije
AVIGUARD

AVIGUARD

AVIGUARD je jedinstvena prirodna mikrobiota za ptičje vrste. Sastoji se od normalnih crevnih bakterija iz zdravih odraslih pilića bez specifičnih patogena (SPF).

Opširnije
PREV NEXT

ENTEGARD

Pre otkrivanja penicilina, Alekandar Fleming otkrio je enzim lizozim baziran na sposobnosti nazalnih sekreta da spreči bakterijski rast.

Lizozim je prirodni enzim koji se nalazi u telesnim izlučevinama poput suza, pljuvačke i mleka.

Funkcioniše kao antimikrobni enzim koji cepanjem glikozidne veze peptidoglikana bakterijskih ćelijskih zidova, dovodi do smrti ćelije.

Lizozim se nalazi u mnogim biološkim organizmima od bakterija i gljivica do životinjskih telesnih sekreta i tkiva.

Lizozim je važan odbrambeni mehanizam i smatra se da je deo urođenog imunog sistema kod većine sisara, a takođe je važna komponenta ljudskog majčinog mleka.

Međutim, zbog niskih koncentracija u svinjskom mleku (<0,065 mg / mL), lizozim iz mleka se ne smatra da igra glavnu ulogu u prevenciji infekcije kod prasadi.

Lizozim dobijen iz kokoških jaja poboljšava performanse rasta uporedivih sa:

  • neomicinom / oksitetraciklinom (mlečna ishrana),
  • karbadoks / bakar sulfat (odgoj)
  • chlortetracicline / tiamulin hidrogen hidrogen fumarate

u poređenju sa svinjama koje konzumiraju nemediciniranu hranu.

Zbog dizajna studije, hranjenje svinja u grupi sa mlečnom ishranom, Mai et al. nije imao statističku signifikantnu razliku da otkrije promene u efikasnosti ishrane.

Međutim, Oliver i Vells et al. prvi su primeri lizozima koji poboljšavaju efikasnost hrane kod svinja, gde su svinje koje konzumiraju lizozim imale poboljšanu efikasnost hrane od oko 8% u poređenju sa svinjama koje konzumiraju nemediciniranu hranu, što je slično svinjama koje konzumiraju antibiotike.

mfeed-grafikon

Lizozim je savršeno rešenje za povlačenje antibiotika iz upotrebe za koke nosilje i brojlere i pomaže proizvođačima da prevaziđu izazove povezane sa (ABF) proizvodnjom bez antibiotika.

Na osnovu svoje stručnosti kao pionira i globalnog lidera kada je lizozim u pitanju, Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Primenjena putem hrane ili vode za piće Entegard® pomaže u održavanju zdrave crevne mikroflore i funkcije creva održavajući strukturni integritet crevnog zida kroz svoju direktnu i prirodnu antibakterijsku aktivnost. Ovo dovodi do optimalne apsorpcije hranljivih materija, poboljšanja zdravlja i rasta stoke.

Entegard® se može bezbedno koristiti bez provokacije mikrobiološke otpornosti. Formulacije Entegard® su dizajnirane da obezbede zaštitu i obnove mikrobiološku ravnotežu.

Njen način delovanja potiče od lizozima, jedne od aktivnih komponenti. U kombinaciji sa organskom kiselinom stvara se sinergijska antibakterijska aktivnost koja daje Entegard®u svoje zdravstvene prednosti.

Entegard® je savršeno pogodan za odgajanje svinja, živine i akvakulture bez antibiotika (ABF)
Entegard® poboljšava zdravlje i rast svinja i peradi kao i riba i školjki
Entegard® održava zdravu mikrofloru i funkciju creva
Entegard® dovodi do optimalne apsorpcije hranljivih materija
Entegard® pruža snažnu aktivnost protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija
Entegard® pomaže čišćenju mikrobnih ostataka i podstiče imuni sistem svinja i živine, riba i školjki

entegard-mfeed

 

Bio Pharm Vet
Sloten
LCB Food Safety
Liprovit
Liprovit
Liprovit
Liprovit