focus-img1
focus-img10
focus-img9
focus-img5
focus-img6
focus-img7
focus-img3
focus-img8
focus-img2
focus-img4
Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt – Mlečna zamena za prasad

Nuklospray Yoghurt je mlečna zamena za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Opširnije
IMMUNO TOX

IMMUNO TOX

Immuno TOX je ekasan adsorbent mikotoksina širokog spektra za primenu u stocnoj hrani ili sirovinama.

Opširnije
Fumagri OPP

Fumagri OPP

Fumagri OPP je sredstvo za dezinfekciju uzgojnih prostora (farme) i opreme, kao i dezinfekciju prostora za preradu, pripremu, skladištenje i transport hrane za životinje.

Opširnije
Pigger cream

Pigger cream

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod.

Opširnije
Entegard

Entegard

Bioseutica je razvila Entegard®, inovativni asortiman proizvoda dizajniranih za prevazilaženje izazova odgajanja bez antibiotika RVA (Raised Vithout Antibiotics).

Opširnije
YoghurLac

YoghurLac

YoghurLac je ukusan, visokoenergetski i zakiseljen praškast proizvod za prasad, koji postaje gust kao jogurt kada se pomeša sa vodom.

Opširnije
YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro

YoghurLac® Ferro se može koristiti 3 dana u drugoj nedelji nakon rođenja prasadi da dopuni prvu injekciju gvožđa.

Opširnije
Cabanin® CSD

Cabanin® CSD

Cabanin CSD se može koristiti kao efikasna antioksidativna zamena iznad standardnog minimalnog zahteva za vitaminom E i može poboljšati stopu konverzije i brzinu konverzije u višu stopu primene.

Opširnije
LEVUCELL

LEVUCELL SC

Soj Saccharomices cerevisiae CNCM I-1077 je izabran od hiljada sojeva kvasaca zbog njegove sposobnosti da optimizuje funkciju buraga kod preživara i funkciju slepog creva kod konja.

Opširnije
ALKOSELR397

ALKOSELR397

ALKOSELR397 je proizvod specifičnog inaktiviranog celog kvasca (Saccharomices cerevisiae NCIC R397) koji sadrži povišene nivoe organskog selena (min. 98%).

Opširnije
AGRIMOS

AGRIMOS

AGRIMOS je sastojak hrane proizveden od visokokvalitetnog ćelijskog zida kvasca Saccharomices cerevisiae.

Opširnije
BACTOCELL

BACTOCELL

BACTOCELL je dodatak hrani na bazi žive bakterije mlečne kiseline (Pediococcus acidilactici MA 18 / 5M).

Opširnije
AVIGUARD

AVIGUARD

AVIGUARD je jedinstvena prirodna mikrobiota za ptičje vrste. Sastoji se od normalnih crevnih bakterija iz zdravih odraslih pilića bez specifičnih patogena (SPF).

Opširnije
PREV NEXT

Pigger cream – Jedinstveni tečni koncept za napredni uzgoj prasadi

High-tech proizvodna tehnologija

Napredna tehnologija proizvodnje, koja uključuje tretman ultra visokih temperatura (UHT), osigurava da tečni proizvod ima izuzetno dugačak rok trajanja od dvanaest meseci neotvorenog i osam nedelja kada je otvoren. Pored toga, ovaj proces održava kvalitet proteina mlečnih sastojaka, što poboljšava svarljivost i rastvorljivost. Ova tehnologija je do sada bila ograničena na industriju hrane za bebe i tako označava napredak u industriji hrane za životi nje. Nadalje, ovaj veoma održiv visokotehnološki proizvodni proces štedi energiju u odnosu na tradicionalni proces sušenja.

Pigger Cream Visoko kvalitetan protein za vitalnost prasadi

Pigger Cream je ukusna tečnost koja je spremna za upotrebu UHT koja se zasniva na mlečnim sastojcima kako bi se obezbedio najveći kvalitet proteina i na taj način bio visoko svarljivi proizvod. Visok sadržaj suve materije (37,5%) podržava unos suve materije, što poboljšava funkcionisanje digesti vnog sistema. Pigger Cream je napravljen za svu prasad i daje se odmah nakon kolostruma pored svinjskog mleka. Proizvod ima rok trajanja od dvanaest meseci neotvoren i otvoren osam nedelja. Nema potrebe za dodavanjem vode jer se proizvod isporučuje u tečnom formatu koji šti ti higijenski proizvod i garantuje lakoću rada.

pigger-cream-2

Pigger Cream funkcije

• Ukusno spremno za upotrebu UHT mleko
• Odličan kvalitet proteina
• Veoma svarljiva za mladu prasad

Pigger Cream koristi

• Veliki unos suve materije
• Jednostavan za upotrebu
• Sterilna voda
pigger-cream-3
Bio Pharm Vet
Sloten
LCB Food Safety
Liprovit
Liprovit
Liprovit
Liprovit